Burger-experts tafelen met college van B&W
9 maart, 2021

Energie in transitie

"Hoe betrek je bewoners bij de energietransitie?"

Energiebureau, Eindhoven

Energie in transitie

"Hoe betrek je bewoners bij de energietransitie?"

Energiebureau, Eindhoven

In 2050 moet Nederland volledig energieneutraal zijn. Een enorme opgave! Wat ons betreft met name een sociale opgave, want de doelen kunnen alleen worden behaald als iedereen mee gaat. Maar hoe doe je dat? Hoe krijg je bewoners aan boord? En hoe werk je met de de onderlinge verschillen? Ofwel, hoe hou je de energie erin?

Samen met het Energiebureau zijn we in tal van gemeenten aan de slag met deze vraag. Het energiebureau buigt zich over de technische kant van de transitie en wij blijven bij onze expertise: bewoners betrekken.

In gemeente Drimmelen zitten we samen met bewoners aan de ontwerptafel om tot een passend plan te komen. In Bernheze, Uden, Landerd en Boekel begeleiden we sociale stakeholders op strategisch en inhoudelijk vlak. Daarin gaat het met name om de plek die je inneemt als professional.

Een echte Buurtbindersklus, want.. De energietransitie is een sociale opgave!

In 2050 moet Nederland volledig energieneutraal zijn. Een enorme opgave! Wat ons betreft met name een sociale opgave, want de doelen kunnen alleen worden behaald als iedereen mee gaat. Maar hoe doe je dat? Hoe krijg je bewoners aan boord? En hoe werk je met de de onderlinge verschillen? Ofwel, hoe hou je de energie erin?

Samen met het Energiebureau zijn we in tal van gemeenten aan de slag met deze vraag. Het energiebureau buigt zich over de technische kant van de transitie en wij blijven bij onze expertise: bewoners betrekken.

In gemeente Drimmelen zitten we samen met bewoners aan de ontwerptafel om tot een passend plan te komen. In Bernheze, Uden, Landerd en Boekel begeleiden we sociale stakeholders op strategisch en inhoudelijk vlak. Daarin gaat het met name om de plek die je inneemt als professional.

Een echte Buurtbindersklus, want.. De energietransitie is een sociale opgave!