Bindwerk – een Buurtbinders initiatief
18 februari, 2021
Kom’t erbij!
17 februari, 2021

Huurwoningen energetisch verduurzamen, mét tevreden bewoners

"Hoe zorgen we ervoor dat onze huurders zich betrokken voelen bij de aanpassingen aan hun woning?”

Trivire, Dordrecht

Huurwoningen energetisch verduurzamen, mét tevreden bewoners

"Hoe zorgen we ervoor dat onze huurders zich betrokken voelen bij de aanpassingen aan hun woning?”

Trivire, Dordrecht

Woningbouwcorporatie Trivire is in Dordrecht gestart met onderhoud in verschillende portiekwoningen. Waar deze 22 jaar geleden nog op de lijst stonden voor sloop, blijken ze nu van waarde op de huizenmarkt van vandaag. De woningen zijn betaalbaar en ruimtelijk, en mensen wonen er met veel plezier in nabijheid van elkaar. Het enige probleem: de huizen zijn weinig duurzaam. Dat was de aanleiding van een plan om energetische maatregelen toe te passen en de woongelegenheden toekomst-proof te maken. Mét tevreden bewoners.

Buurtbinders weet hoe bewoners te betrekken. We doen dit met focus en aandacht. Wanneer we namens Trivire bij mensen in hun (t)huis binnenstappen, kijken we niet alleen rond om het praktische plaatje met hen door te nemen. We verbinden ook de fysieke kant van de opdracht aan sociale kansen en kijken dus verder dan de technische checklist. Een gesprek over ‘wie ben jij’ en ‘wat heb je nodig om je thuis te voelen’ levert op elk adres een ander antwoord op. Een antwoord afhankelijk van o.a. samenlevingsvorm, nationaliteit en toekomstdromen. We zetten onze ervaring in om alle soorten bewoners te betrekken bij het bouwproces.

Doordat huurders inzicht krijgen in wat er gaat gebeuren, wanneer én onder welke voorwaarden gaan er letterlijk deuren open op het moment van bouwen. Uiteraard zijn we in de buurt aanwezig (present) - in de aanloop naar en tijdens de werkzaamheden. We geven energie, schakelen snel en stroomlijnen de communicatie van en naar bewoners. Omdat we deze opdracht uitvoeren als sociaal partner van de onderaannemer in dit project (Rasenberg) bewaken we ook het uitdragen van een gezamenlijke visie.

Note: Grote opgaven zoals duurzaamheid, inclusiviteit en sociale gelijkheid zijn leidend in ons dagelijks doen en laten. Deze opdracht maakt dat we op uitvoerend niveau beweging op gang brengen rondom deze thema’s. Op naar een klimaatneutraal en inclusief tijdperk!

Woningbouwcorporatie Trivire is in Dordrecht gestart met onderhoud in verschillende portiekwoningen. Waar deze 22 jaar geleden nog op de lijst stonden voor sloop, blijken ze nu van waarde op de huizenmarkt van vandaag. De woningen zijn betaalbaar en ruimtelijk, en mensen wonen er met veel plezier in nabijheid van elkaar. Het enige probleem: de huizen zijn weinig duurzaam. Dat was de aanleiding van een plan om energetische maatregelen toe te passen en de woongelegenheden toekomst-proof te maken. Mét tevreden bewoners.

Buurtbinders weet hoe bewoners te betrekken. We doen dit met focus en aandacht. Wanneer we namens Trivire bij mensen in hun (t)huis binnenstappen, kijken we niet alleen rond om het praktische plaatje met hen door te nemen. We verbinden ook de fysieke kant van de opdracht aan sociale kansen en kijken dus verder dan de technische checklist. Een gesprek over ‘wie ben jij’ en ‘wat heb je nodig om je thuis te voelen’ levert op elk adres een ander antwoord op. Een antwoord afhankelijk van o.a. samenlevingsvorm, nationaliteit en toekomstdromen. We zetten onze ervaring in om alle soorten bewoners te betrekken bij het bouwproces.

Doordat huurders inzicht krijgen in wat er gaat gebeuren, wanneer én onder welke voorwaarden gaan er letterlijk deuren open op het moment van bouwen. Uiteraard zijn we in de buurt aanwezig (present) - in de aanloop naar en tijdens de werkzaamheden. We geven energie, schakelen snel en stroomlijnen de communicatie van en naar bewoners. Omdat we deze opdracht uitvoeren als sociaal partner van de onderaannemer in dit project (Rasenberg) bewaken we ook het uitdragen van een gezamenlijke visie.

Note: Grote opgaven zoals duurzaamheid, inclusiviteit en sociale gelijkheid zijn leidend in ons dagelijks doen en laten. Deze opdracht maakt dat we op uitvoerend niveau beweging op gang brengen rondom deze thema’s. Op naar een klimaatneutraal en inclusief tijdperk!