Tijdelijk wonen op Kadijkje
14 september, 2022
CONNECT Uden: nieuwbouw als verbinding
14 september, 2022

Klimaatadaptatie en Burger-experts

“Hoe vergroten we het bewustzijn en draagvlak van bewoners zodat zij meegaan in de klimaatadaptatie?”

Gemeente Dordrecht, Wielwijk

Klimaatadaptatie en Burger-experts

“Hoe vergroten we het bewustzijn en draagvlak van bewoners zodat zij meegaan in de klimaatadaptatie?”

Gemeente Dordrecht, Wielwijk

Klimaatadaptatie is een onderwerp dat iedereen steeds meer raakt en wat steeds meer nodig is. De weersomstandigheden worden heftiger en hoe zorg je ervoor dat een buurt niet na elke harde regenbui onderstroomt?

De stad Dordrecht heeft in de wijk Wielwijk verschillende klimaat adaptieve maatregelen getroffen en wil het bewustzijn en draagvlak bij de inwoners vergroten. Buurtbinders is gevraagd bewoners te informeren, betrekken en participeren bij het vergroten van bewustwording. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat we de bewoners laten (mee)meten wat de effecten zijn van de maatregelen die zijn getroffen.

Ook gaan we aan de slag met vragen zoals ‘Hoe gaan mensen over op een andere, meer duurzame leefstijl?’ en ‘Hoe zorgen we ervoor dat bewoners als burgerwetenschappers regie krijgen in de wijk?’. Wij worden enthousiast van deze vragen!

Klimaatadaptatie is een onderwerp dat iedereen steeds meer raakt en wat steeds meer nodig is. De weersomstandigheden worden heftiger en hoe zorg je ervoor dat een buurt niet na elke harde regenbui onderstroomt?

De stad Dordrecht heeft in de wijk Wielwijk verschillende klimaat adaptieve maatregelen getroffen en wil het bewustzijn en draagvlak bij de inwoners vergroten. Buurtbinders is gevraagd bewoners te informeren, betrekken en participeren bij het vergroten van bewustwording. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat we de bewoners laten (mee)meten wat de effecten zijn van de maatregelen die zijn getroffen.

Ook gaan we aan de slag met vragen zoals ‘Hoe gaan mensen over op een andere, meer duurzame leefstijl?’ en ‘Hoe zorgen we ervoor dat bewoners als burgerwetenschappers regie krijgen in de wijk?’. Wij worden enthousiast van deze vragen!