Ontmoet de ander
28 februari, 2021
Verpleegkunde en ethiek: wanneer doe je iets wel/niet?
26 februari, 2021

Moreel gesprek in het jongerenwerk

“De hulpvragen die op ons afkomen worden steeds complexer: hoe blijven we overeind als werkers? Wat is hiervoor nodig?”

R-newt, Tilburg

Moreel gesprek in het jongerenwerk

“De hulpvragen die op ons afkomen worden steeds complexer: hoe blijven we overeind als werkers? Wat is hiervoor nodig?”

R-newt, Tilburg

Als jongerenwerker maak je iedere dag tal van keuzes, bewust en onbewust. Over hoe je te werk gaat, wat je daarin van jezelf laat zien, of je je conformeert aan de cultuur van een wijk of de organisatie, wanneer je dingen bespreekt en wanneer niet…

Enerzijds vaar je natuurlijk op je persoonlijke kompas. Je bent vaak alleen op pad, schat ter plekke in wat nodig is en handelt in het moment. Maar samenwerken in een team betekent ook dat je rekening moet houden met gemeenschappelijke waarden, de visie die je met elkaar deelt. Waar raken eigen normen aan deze organisatiewaarden? En waar bijten ze elkaar?

Niet altijd wordt deze zoektocht expliciet gemaakt en met elkaar besproken in een team. Meer dan we in de gaten hebben, bestaat er vaak een oordeel over elkaar. Terwijl juist het gesprek over loyaliteit, integriteit, eigen waarden en ethisch handelen essentieel is voor professionele groei en bewustzijn.

Buurtbinders voert regelmatig morele gesprekken met de jongerenwerkers in Tilburg. Een voorbeeld uit hun eigen praktijk vormt de basis. Meerdere situaties mét een dilemma passeren de revue. Wat is het goede om te doen: je uitspreken of juist zwijgen? Iets doen of iets laten? Je persoonlijke emotie wegcijferen of juist gebruiken?

Als jongerenwerker maak je iedere dag tal van keuzes, bewust en onbewust. Over hoe je te werk gaat, wat je daarin van jezelf laat zien, of je je conformeert aan de cultuur van een wijk of de organisatie, wanneer je dingen bespreekt en wanneer niet…

Enerzijds vaar je natuurlijk op je persoonlijke kompas. Je bent vaak alleen op pad, schat ter plekke in wat nodig is en handelt in het moment. Maar samenwerken in een team betekent ook dat je rekening moet houden met gemeenschappelijke waarden, de visie die je met elkaar deelt. Waar raken eigen normen aan deze organisatiewaarden? En waar bijten ze elkaar?

Niet altijd wordt deze zoektocht expliciet gemaakt en met elkaar besproken in een team. Meer dan we in de gaten hebben, bestaat er vaak een oordeel over elkaar. Terwijl juist het gesprek over loyaliteit, integriteit, eigen waarden en ethisch handelen essentieel is voor professionele groei en bewustzijn.

Buurtbinders voert regelmatig morele gesprekken met de jongerenwerkers in Tilburg. Een voorbeeld uit hun eigen praktijk vormt de basis. Meerdere situaties mét een dilemma passeren de revue. Wat is het goede om te doen: je uitspreken of juist zwijgen? Iets doen of iets laten? Je persoonlijke emotie wegcijferen of juist gebruiken?