Thema-bijeenkomst energietransitie
19 februari, 2021
Bouwen met een sociaal hart
18 februari, 2021

Ontwikkeling sociaal projectleiderschap

“Kunnen jullie helpen de functie 'sociaal projectleider' vorm te geven, terwijl het werk in uitvoering is?”

Woonmeij, Schijndel & Sint Michielsgestel

Ontwikkeling sociaal projectleiderschap

“Kunnen jullie helpen de functie 'sociaal projectleider' vorm te geven, terwijl het werk in uitvoering is?”

Woonmeij, Schijndel & Sint Michielsgestel

“Kunnen jullie helpen de functie 'sociaal projectleider' vorm te geven, terwijl het werk in uitvoering is?”

Er vindt de komende jaren op diverse plaatsen een grootschalig onderhoud plaats; Woonmeij ziet dat als een kans om ook te werken aan leefbaarheid in de wijk. Bovendien is er de wens om een functie 'sociaal projectleider' te creëren, zodat dit type sociale opgaven ook in de toekomst vervuld kunnen blijven worden.

Buurtbinders wordt ingevlogen voor directe ondersteuning op de sociale kant van het groot onderhoud en werkt tegelijkertijd aan de uitdaging op lange termijn: leefbare wijken in Schijndel en Sint Michielsgestel. Met klanttevredenheid als vertrekpunt leggen we verbindingen tussen de technisch projectleider, de sociaal bewonersadviseur en de aannemer. Door zowel collectieve als individuele vraagstukken op te pakken is Buurtbinders strategisch en tactisch partner voor Woonmeij, verbindend binnen het kernteam en dienstbaar voor bewoners.

Groot onderhoud en/of sloop van woningen; de technische en financiële kant van dit soort processen zijn vaak al goed belicht en door ervaring ver uitgedacht. De impact van een dergelijk project op de leefbaarheid in een gebied wordt daarentegen nog wel eens onderschat. Werkzaamheden zelf kunnen stress en onzekerheid bij bewoners teweegbrengen. Echter, met de juiste communicatie en ondersteuning is het ongemak voor bewoners te beperken. De sociale kant van een groot onderhoud of sloop biedt bovendien extra kansen: je komt als organisatie achter elke voordeur en leert een wijk van binnenuit beter kennen. Daarnaast komen er tussen bewoners onderling ontmoetingen tot stand doordat ze elkaar informeren en helpen. Win-win!

“Kunnen jullie helpen de functie 'sociaal projectleider' vorm te geven, terwijl het werk in uitvoering is?”

Er vindt de komende jaren op diverse plaatsen een grootschalig onderhoud plaats; Woonmeij ziet dat als een kans om ook te werken aan leefbaarheid in de wijk. Bovendien is er de wens om een functie 'sociaal projectleider' te creëren, zodat dit type sociale opgaven ook in de toekomst vervuld kunnen blijven worden.

Buurtbinders wordt ingevlogen voor directe ondersteuning op de sociale kant van het groot onderhoud en werkt tegelijkertijd aan de uitdaging op lange termijn: leefbare wijken in Schijndel en Sint Michielsgestel. Met klanttevredenheid als vertrekpunt leggen we verbindingen tussen de technisch projectleider, de sociaal bewonersadviseur en de aannemer. Door zowel collectieve als individuele vraagstukken op te pakken is Buurtbinders strategisch en tactisch partner voor Woonmeij, verbindend binnen het kernteam en dienstbaar voor bewoners.

Groot onderhoud en/of sloop van woningen; de technische en financiële kant van dit soort processen zijn vaak al goed belicht en door ervaring ver uitgedacht. De impact van een dergelijk project op de leefbaarheid in een gebied wordt daarentegen nog wel eens onderschat. Werkzaamheden zelf kunnen stress en onzekerheid bij bewoners teweegbrengen. Echter, met de juiste communicatie en ondersteuning is het ongemak voor bewoners te beperken. De sociale kant van een groot onderhoud of sloop biedt bovendien extra kansen: je komt als organisatie achter elke voordeur en leert een wijk van binnenuit beter kennen. Daarnaast komen er tussen bewoners onderling ontmoetingen tot stand doordat ze elkaar informeren en helpen. Win-win!