Buurthuis op wielen
19 februari, 2021
Ontwikkeling sociaal projectleiderschap
18 februari, 2021

Thema-bijeenkomst energietransitie

“Hoe menselijk is de energietransitie?”

Den Bosch

Thema-bijeenkomst energietransitie

“Hoe menselijk is de energietransitie?”

Den Bosch

Om klimaatdoelen te halen en de aarde leefbaar te houden, moeten we van de fossiele brandstoffen af. Dat betekent dat van burgers wordt verwacht de energiehuishouding ingrijpend te veranderen. Isoleren dus, en zonnepanelen plaatsen, en van het gas af, meer plantaardig eten en het vliegtuig laten staan. Hoe menselijk is die energietransitie? En wat betekent dit voor de verhoudingen in een samenleving? Ligt hier een opgave voor het sociaal werk? Klimaatplein en Buurtbinders brengen burgers, professionals, politici en ondernemers uit Den Bosch samen om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Met een mooie mix van sprekers uit verschillende politieke en maatschappelijke organisaties - van landelijke politiek (GroenLinks Tweede-Kamerlid Tom van der Lee) en provinciaal bestuurder (Erik Merrienboer) tot sprekers die op lokaal niveau actief zijn (zoals een gemeente-ambtenaar, directeur welzijnsinstellingen en manager bij een woningcorporatie) - worden er ideeën uitgewisseld over 'de grootste opgave die we ooit hebben gehad'. Lees hier het verslag van de avond.

De bijeenkomst vindt plaats op 26 november 2018, te midden van de prijswinnende en vaak aangrijpende foto’s van World Press Photo 2018 in Willem Twee Kunstruimte Den Bosch. Verhalende beelden over de impact van mensen op natuur, leefomgeving én op andere mensen.

Om klimaatdoelen te halen en de aarde leefbaar te houden, moeten we van de fossiele brandstoffen af. Dat betekent dat van burgers wordt verwacht de energiehuishouding ingrijpend te veranderen. Isoleren dus, en zonnepanelen plaatsen, en van het gas af, meer plantaardig eten en het vliegtuig laten staan. Hoe menselijk is die energietransitie? En wat betekent dit voor de verhoudingen in een samenleving? Ligt hier een opgave voor het sociaal werk? Klimaatplein en Buurtbinders brengen burgers, professionals, politici en ondernemers uit Den Bosch samen om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Met een mooie mix van sprekers uit verschillende politieke en maatschappelijke organisaties - van landelijke politiek (GroenLinks Tweede-Kamerlid Tom van der Lee) en provinciaal bestuurder (Erik Merrienboer) tot sprekers die op lokaal niveau actief zijn (zoals een gemeente-ambtenaar, directeur welzijnsinstellingen en manager bij een woningcorporatie) - worden er ideeën uitgewisseld over 'de grootste opgave die we ooit hebben gehad'. Lees hier het verslag van de avond.

De bijeenkomst vindt plaats op 26 november 2018, te midden van de prijswinnende en vaak aangrijpende foto’s van World Press Photo 2018 in Willem Twee Kunstruimte Den Bosch. Verhalende beelden over de impact van mensen op natuur, leefomgeving én op andere mensen.