Leven in de brouwerij
6 maart, 2021
Renovatie: fysiek vs. sociaal
4 maart, 2021

Tilburg Noord in transitie

“Hoe geven we bewoners inspraak bij het vormen of aanpassen van beleid?"

Gemeente Tilburg, Tilburg

Tilburg Noord in transitie

“Hoe geven we bewoners inspraak bij het vormen of aanpassen van beleid?"

Gemeente Tilburg, Tilburg

“Hoe geven we bewoners inspraak bij het vormen of aanpassen van beleid?"

De gemeente Tilburg zoekt naar een trendbreuk in de wijk Tilburg Noord en wil hierover in gesprek met bewoners. Voor ideeën, maar vooral ook voor feedback; is dat wat wij bedenken wel zo wenselijk?

Vanuit de gemeente wordt er gewerkt middels de pact-aanpak; people acting in community together. Samen met inwoners en professionele partners wordt op structurele wijze geëxperimenteerd met andere manieren van handelen, denken en organiseren. Met als doel om de dieper liggende oorzaken en patronen achter een probleem of verbeterpunt op te pakken.

Buurtbinders is ervan overtuigd dat bewoners zich betrokken voelen bij hun directe leefomgeving. Niet elke bewoner heeft echter tijd, ruimte en behoefte om zich te committeren aan een formele constructie met vergaderingen en notulen. Vorm en energie doen er toe bij het betrekken van bewoners! Buurtbinders is daarom zowel strategisch betrokken als onderdeel van het kernteam, maar ook zelf actief in de wijk en in gesprek met bewoners. Zo komen de juiste verbindingen en energie tot stand.

“Hoe geven we bewoners inspraak bij het vormen of aanpassen van beleid?"

De gemeente Tilburg zoekt naar een trendbreuk in de wijk Tilburg Noord en wil hierover in gesprek met bewoners. Voor ideeën, maar vooral ook voor feedback; is dat wat wij bedenken wel zo wenselijk?

Vanuit de gemeente wordt er gewerkt middels de pact-aanpak; people acting in community together. Samen met inwoners en professionele partners wordt op structurele wijze geëxperimenteerd met andere manieren van handelen, denken en organiseren. Met als doel om de dieper liggende oorzaken en patronen achter een probleem of verbeterpunt op te pakken.

Buurtbinders is ervan overtuigd dat bewoners zich betrokken voelen bij hun directe leefomgeving. Niet elke bewoner heeft echter tijd, ruimte en behoefte om zich te committeren aan een formele constructie met vergaderingen en notulen. Vorm en energie doen er toe bij het betrekken van bewoners! Buurtbinders is daarom zowel strategisch betrokken als onderdeel van het kernteam, maar ook zelf actief in de wijk en in gesprek met bewoners. Zo komen de juiste verbindingen en energie tot stand.