Verbinding; met de opdracht en met elkaar
23 februari, 2021
Een levendig binnenstadsplein
21 februari, 2021

Wijkgericht werken: andere rol, zelfde doel

"Iedere professional heeft een andere rol in de wijk. Hoe kun je toch samen datzelfde doel nastreven?"

Buurtwerk, Dordrecht

Wijkgericht werken: andere rol, zelfde doel

"Iedere professional heeft een andere rol in de wijk. Hoe kun je toch samen datzelfde doel nastreven?"

Buurtwerk, Dordrecht

Buurtwerk Dordrecht bestaat uit vier wijkteams van sociaal professionals met verschillende achtergronden. De een met een welzijnsachtergrond en de ander met meer een hulpverlenersblik. De opgave voor de buurtwerkers is hetzelfde: wijkgericht aan de slag! Aan Buurtbinders de vraag om hen te scholen in deze nieuwe werkwijze.

Wijkgericht werken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het vraagt een team met verschillende disciplines en achtergronden om op eenduidige manier samen te werken. Wanneer doe je gezamenlijk het goede en hoe verhouden we ons tot elkaar?

Tijdens de scholingsdagen is er aandacht voor theorie (online én offline), een moreel beraad, het voeren van kritische gesprekken over werken vanuit de bedoeling en gaan we de wijk in om contact te maken. Deze dagen helpen om helder te krijgen of keuzes en beslissingen bewust gemaakt worden vanuit de eigen persoon, eigen organisatie of vanuit de behoeften van de wijk. En... Is dit voor iedereen hetzelfde?

We streven samen niet naar in beton gegoten protocollen, maar creëren bewustzijn en faciliteren het gesprek. Passend bij wat het team vraagt. En gerelateerd aan (soms zelfs toegepast in) de dagelijkse praktijk.

Buurtwerk Dordrecht bestaat uit vier wijkteams van sociaal professionals met verschillende achtergronden. De een met een welzijnsachtergrond en de ander met meer een hulpverlenersblik. De opgave voor de buurtwerkers is hetzelfde: wijkgericht aan de slag! Aan Buurtbinders de vraag om hen te scholen in deze nieuwe werkwijze.

Wijkgericht werken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het vraagt een team met verschillende disciplines en achtergronden om op eenduidige manier samen te werken. Wanneer doe je gezamenlijk het goede en hoe verhouden we ons tot elkaar?

Tijdens de scholingsdagen is er aandacht voor theorie (online én offline), een moreel beraad, het voeren van kritische gesprekken over werken vanuit de bedoeling en gaan we de wijk in om contact te maken. Deze dagen helpen om helder te krijgen of keuzes en beslissingen bewust gemaakt worden vanuit de eigen persoon, eigen organisatie of vanuit de behoeften van de wijk. En... Is dit voor iedereen hetzelfde?

We streven samen niet naar in beton gegoten protocollen, maar creëren bewustzijn en faciliteren het gesprek. Passend bij wat het team vraagt. En gerelateerd aan (soms zelfs toegepast in) de dagelijkse praktijk.