Verpleegkunde en ethiek: wanneer doe je iets wel/niet?
26 februari, 2021
Groot onderhoud in de Flatwijk
24 februari, 2021

Wijkgericht werken, hoe doe je dat?

"Kunnen jullie ons en onze beroepskrachten helpen in de transformatie naar wijkgericht werken?”

SMWO, Zierikzee

Wijkgericht werken, hoe doe je dat?

"Kunnen jullie ons en onze beroepskrachten helpen in de transformatie naar wijkgericht werken?”

SMWO, Zierikzee

Als professional binnen het sociale domein begeef je je 24/7 in buurten en wijken, of soms dorpen. Dat betekent echter niet dat je ook automatisch wijkgericht werkt: de vraag van bewoners als uitgangspunt nemen voor wat je doet. Of anders gezegd: de leefwereld leidend laten zijn in je handelen. Dat vraagt wat van je als beroepskracht, maar verlangt ook iets van de organisatie waarbinnen of de opdrachtgever waarvoor je werkt. Na SMWO Goes gaat ook SMWO Zierikzee deze verandering aan.

Buurtbinders kijkt mee op beide kanten van het veranderproces en brengt dit op cruciale momenten samen. Vragen die bij wijkwerkers ter sprake komen zijn bijvoorbeeld ‘hoe haal ik in de wijk op waar men behoefte aan heeft?’ en ‘hoe vertaal ik dat vervolgens naar een concrete aanpak?’. Buurtbinders geeft inspiratie op vormen en initiatieven, maar stelt ook kritische vragen over de argumentatie van de uiteindelijke aanpak. Daarnaast faciliteren we het gesprek tussen verschillende spelers en versterken we hen in de vaardigheden om dit voortaan zelf te doen. Werken vanuit de bedoeling staat centraal.

Het traject startte vlak voor de corona-crisis. Door omstandigheden moesten we onderweg schakelen naar online procesbegeleiding. Om de kwaliteit te bewaken en de energie hoog te houden is de scholing anders ingedeeld en vormgegeven. Inspiratie in de vorm van een online college, en verdieping door online coachsessies met toffe opdrachten waarbij inhoud, reflectie en aanpak samenkomen.

Note: Wijkgericht werken vertaalt zich voor elke beroepskracht en elke organisatie nét even anders. Uitgangspunten zijn vaak gelijk, maar de verschijningsvorm is afhankelijk van de aanwezige kennis, inzicht, zin en vaardigheden. Niets is hetzelfde. We zoeken voor elke opdrachtgever met een vraag in deze categorie naar échte oplossingen. Hulpmiddelen en interventies die voor hen werken. De betrokken beroepskrachten bepalen wat relevant is, wat er in hun praktijksituatie toe doet.

Als professional binnen het sociale domein begeef je je 24/7 in buurten en wijken, of soms dorpen. Dat betekent echter niet dat je ook automatisch wijkgericht werkt: de vraag van bewoners als uitgangspunt nemen voor wat je doet. Of anders gezegd: de leefwereld leidend laten zijn in je handelen. Dat vraagt wat van je als beroepskracht, maar verlangt ook iets van de organisatie waarbinnen of de opdrachtgever waarvoor je werkt. Na SMWO Goes gaat ook SMWO Zierikzee deze verandering aan.

Buurtbinders kijkt mee op beide kanten van het veranderproces en brengt dit op cruciale momenten samen. Vragen die bij wijkwerkers ter sprake komen zijn bijvoorbeeld ‘hoe haal ik in de wijk op waar men behoefte aan heeft?’ en ‘hoe vertaal ik dat vervolgens naar een concrete aanpak?’. Buurtbinders geeft inspiratie op vormen en initiatieven, maar stelt ook kritische vragen over de argumentatie van de uiteindelijke aanpak. Daarnaast faciliteren we het gesprek tussen verschillende spelers en versterken we hen in de vaardigheden om dit voortaan zelf te doen. Werken vanuit de bedoeling staat centraal.

Het traject startte vlak voor de corona-crisis. Door omstandigheden moesten we onderweg schakelen naar online procesbegeleiding. Om de kwaliteit te bewaken en de energie hoog te houden is de scholing anders ingedeeld en vormgegeven. Inspiratie in de vorm van een online college, en verdieping door online coachsessies met toffe opdrachten waarbij inhoud, reflectie en aanpak samenkomen.

Note: Wijkgericht werken vertaalt zich voor elke beroepskracht en elke organisatie nét even anders. Uitgangspunten zijn vaak gelijk, maar de verschijningsvorm is afhankelijk van de aanwezige kennis, inzicht, zin en vaardigheden. Niets is hetzelfde. We zoeken voor elke opdrachtgever met een vraag in deze categorie naar échte oplossingen. Hulpmiddelen en interventies die voor hen werken. De betrokken beroepskrachten bepalen wat relevant is, wat er in hun praktijksituatie toe doet.