Voor organisaties

Veel organisaties stellen de bewoner centraal. Mooie ambitie! Toch blijkt dit complex en weerbarstig in de praktijk. Het vraagt namelijk nogal wat. Niet alleen van je werkers in de wijk, maar juist ook van alle collega’s die niet op locatie zijn. En van de randvoorwaarden, faciliteiten, processen en procedures die deze ambitie (zouden moeten) mogelijk maken.

We bieden los van ons eigen aanbod en 1-op-1 coaching mogelijkheden ook maatwerk voor organisaties aan. Vanuit werkgericht werken kijken we naar jullie ontwikkelvraag, bekijken we in welk krachtenveld het dagelijks werk zich afspeelt, zoomen we in op processen in de eigen organisatie en voeren we morele gesprekken over dilemma’s uit jullie eigen praktijk.

Bekijk hieronder de voorbeelden van organisaties die je voor zijn gegaan.

Ben je op zoek naar scholing voor je hele team? Kijk dan bij voor organisaties.