De hele wijk aardgasvrij

Hoe vergroten we het draagvlak bij bewoners in de energietransitie van Pendrecht?

Pendrecht, Gemeente Rotterdam

De overheid wil dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken om onze huizen te verwarmen, te koken en te douchen. De komende jaren onderzoekt de gemeente Rotterdam in vijf gebieden hoe dit te gaan doen. Eén van die gebieden is Pendrecht. Letterlijk alle woningen (5600 stuks) en panden gaan daar vóór 2030 van het aardgas af. Een grote opgave. Des te meer omdat het gaat om veel verschillende situaties: van wonen tot werken, van koop tot huur, van laagbouw tot hoogbouw, van privé eigendom tot bedrijfspanden. Terwijl de technische en financiële berekeningen worden gemaakt, gaat Buurtbinders op pad om een sociale situatieschets te maken én met bewoners in gesprek te gaan over wensen en voorwaarden om de transitie voor hen zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

De stad Rotterdam wil dat de energievoorziening betaalbaar, betrouwbaar, schoon en veilig is én blijft voor iedereen. Omdat Pendrecht een van de proeftuinen is van het Rijk, is er geld om de bewoners ook financieel te ondersteunen. Bewoners worden meegenomen in de mogelijkheden, maar er wordt hen niks verplicht. Ieder heeft een eigen verhaal en andere motieven voor verandering of juist behoud van zaken. Buurtbinders brengt niet alleen informatie over de energietransitie naar de wijk, maar haalt vooral ook informatie op die relevant is voor het besluitvormingsproces vanuit gemeente en het Rijk.

Bij bewoners aan tafel, maar soms ook op pad met onze caravan krijgen grootse woorden als duurzaamheid en eerlijke verdeling betekenis. De lessen die we leren op straat zijn leidend voor onze aanpak, omdat dat volgens ons de enige manier is om beweging op gang te brengen. We zijn dan ook op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau partner in het het project ‘participatiekei’.