Een open houding richting gaskranen dicht draaien

Hoe betrek je bewoners bij de energietransitie?

Gemeente Delft, Delft

Gemeente Delft heeft een ambitieuze visie om in 2050 helemaal aardgasvrij te zijn. Dat betekent dat ze nu al starten in kansrijke wijken. Niet door zomaar een gaskraan dicht te draaien, maar door te bouwen aan een sociale en technische infrastructuur waardoor een wijk in zijn geheel vooruit komt. Buurtbinders is gevraagd bewoners en stakeholders uit de wijk te betrekken om samen met hen een gedragen buurtplan te ontwerpen.

We brengen alle geplande opgaven vanuit de gemeenten en woningcorporaties uit de buurt in kaart. Tegelijkertijd geven we ruimte aan de wensen van bewoners en haken we aan op plekken waar al energie ís. We laten zien dat groots denken en klein doen echt zorgt voor een beweging in de juiste richting.

Het eindresultaat is een integraal wijkuitvoeringsplan dat past bij de wijk, aansluit bij de partners en een wijk in zijn geheel verder brengt.