Inspiratie ophalen voor de Muzenkamer

Hoe komen we met wijkbewoners samen tot passende ideeën voor hun ideale ontmoetingsplek?

Landgoed Driessen, Waalwijk

Landgoed Driessen is een relatief nieuwe wijk in Waalwijk. Begin januari 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders een Nota van Uitgangspunten vastgesteld. In deze nota is vastgesteld dat de Muzenkamer de centrale ontmoetingsplek van Landgoed Driessen zou moeten worden. Een plek waar natuur en cultuur elkaar ontmoeten en ruimte is om te ontmoeten en te spelen. De Muzenkamer wordt door de inwoners van Landgoed Driessen gezien en gebruikt als de centrale ontmoetingsplek in het hart van de wijk.

We gaan digitaal en fysiek de wijk in en halen ideeën op voor de invulling van de Muzenkamer. Samen met bewoners en experts kijken we, tijdens de georganiseerde werkateliers, naar de ingebrachte ideeën. Hoe vaak is het idee ingebracht? Kunnen we het combineren met andere ideeën? Past het binnen het budget en de ruimtelijke kaders? Met een selectie van ideeën gaan we naar de raad én nog één keer terug naar de wijk.

Het resultaat: een door de wijk gedragen lijstje met mooie ideeën voor de Muzenkamer, zodat als de Muzenkamer straks gerealiseerd wordt bewoners de parkkamer gebruiken én zich betrokken voelen.