Je bent jong en je wilt wat

Hoe ontwikkel je goed beleid op jongerenwerk?

Gemeente Boxtel

Jongerenwerk komt pas echt tot zijn recht als een gemeente een brede visie heeft op een pedagogisch klimaat. Maar hoe kom je erachter wat jouw gemeente nodig heeft? Wat willen jongeren? Wat wensen stakeholders? Hoe werkt de gemeente samen? Prangende vragen die ten grondslag liggen aan het ontwikkelen van een visie. Buurtbinders is gevraagd onderzoek te doen naar deze vragen. We hebben tal van jongeren gesproken, sessies met stakeholders gevoerd en dilemma’s met het college gedeeld.

Er ligt een onderzoek en vier dilemma’s als gespreksstarter voor het college en de partners. Op naar nieuw, integraal beleid.