Klimaatadaptatie: iedereen met de stroom mee

Hoe vergroten we het bewustzijn en draagvlak van bewoners, zodat zij meegaan in de klimaatadaptatie?

Wielwijk, Gemeente Dordrecht

Klimaatadaptatie is een onderwerp dat iedereen steeds meer raakt en wat steeds meer nodig is. De weersomstandigheden worden heftiger en hoe zorg je ervoor dat een buurt niet na elke harde regenbui onderstroomt?

De stad Dordrecht heeft in de wijk Wielwijk verschillende klimaatadaptieve maatregelen getroffen en wil het bewustzijn en draagvlak bij de inwoners vergroten. Buurtbinders is gevraagd bewoners te informeren, betrekken en participeren bij het vergroten van bewustwording. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat we de bewoners laten (mee)meten wat de effecten zijn van de maatregelen die zijn getroffen.

Ook gaan we aan de slag met vragen zoals ‘Hoe gaan mensen over op een andere, meer duurzame leefstijl?’ en ‘Hoe zorgen we ervoor dat bewoners als burgerwetenschappers regie krijgen in de wijk?’. Vragen waar wij heel enthousiast van worden.

Voor dit project werken we nauw samen met Sandra de Vries van Pulsaqua.