Make-over Anna van Burenstraat

Hoe zorgen we ervoor dat nieuwkomers en huidige bewoners zich beiden thuis voelen in een buurt?

Casade, Waalwijk

Zo’n 360 bewoners rondom de Anna van Burenstraat in Waalwijk treffen bij thuiskomst hun voordeur aan met een touwtje door de brievenbus. Als knipoog naar het pleidooi wat Jan Terlouw hield bij DWDD (dec. 2016), waarin ‘het touwtje’ symbool staat voor vertrouwen in de samenleving. Dit is het begin van het project in Waalwijk: de uitnodiging om als nieuwe buur te komen kijken in het pand van Casade, waar binnenkort 11 studenten en 11 statushouders hun intrek nemen.

De komst van deze nieuwe buurtbewoners brengt hoe dan ook beweging in de wijk, daar is Casade zich op voorhand bewust van. Buurtbinders krijgt daarom de vraag met de huidige buurtbewoners samen aan de slag te gaan en hen te betrekken in de weg naar een succesvolle kennismaking.

Casade heeft al mooi voorwerk verricht: het oprichten van een klankbordgroep bestaande uit mensen die zich om diverse redenen betrokken voelen bij de komst van de toekomstige bewoners van het complex. Samen met de klankbordgroep ontwerpt en ontwikkelt Buurtbinders ludieke vormen die verbinding tot stand brengen.