Positieve energie voor de energietransitie

Hoe betrek je bewoners bij de energietransitie?

HetEnergieBureau, Eindhoven

In 2050 moet Nederland volledig energieneutraal zijn. Wat ons betreft een sociale opgave, want de doelen kunnen alleen worden behaald als iedereen mee gaat. Maar hoe doe je dat? Hoe krijg je bewoners aan boord? En hoe werk je met de onderlinge verschillen? Ofwel, hoe hou je de energie erin?

Samen met HetEnergieBureau zijn we in tal van gemeenten aan de slag met deze vraag. HetEnergieBureau buigt zich over de technische kant van de transitie en wij blijven bij onze expertise: bewoners betrekken.

Dat doen we op verschillende manieren. In gemeente Drimmelen zitten we samen met bewoners aan de ontwerptafel om tot een breed gedragen actieplan te komen. En dat vraagt in coronatijden om een creatieve aanpak. In gemeente Bernheze, Uden, Landerd en Boekel begeleiden we sociale stakeholders op strategisch en inhoudelijk vlak. Daarin gaat het met name om de plek die je inneemt als professional en wat dit uiteindelijk betekent voor bewoners. Een echte Buurtbinders-klus, want de energietransitie begint bij mensen.