Samen tafelen met burgers en bestuurders

Hoe betrekken we burgers bij beleid?

Gemeente Waalwijk

Gemeente Waalwijk wil bewoners bij beleid betrekken. Zij weten immers wat er speelt in de buurt en wat er nodig is. Buurtbinders is gevraagd om mee te denken over de manier waarop we mensen kunnen betrekken.

We nodigen betrokken bewoners, ondernemers en verschilmakers in de stad uit, om als expert een gelijkwaardig gesprek te voeren met de burgemeester en wethouders. Het gesprek voeren we aan de lange tafels van ons pop-up restaurant, midden in de grote hal van het gemeentehuis van Waalwijk. De burgemeester en wethouders leggen de experts allerlei uitdagingen voor die vandaag de dag relevant zijn. Hoe zouden zij hiermee omgaan?

Het resultaat van een avond samen tafelen? Burgemeester en wethouders gaan aan de slag met het maken van beleid dat past bij wat er echt leeft in Waalwijk.