Van de ontwerptafel naar de straat: nieuwbouw in Breda

Kan Buurtbinders op eigen wijze deze omgevingsdialoog vormgeven en begeleiden?

WonenBreburg, Breda

In Breda-Noord heeft WonenBreburg samen met projectontwikkelaar AM het plan om op het perceel aan de Bernard de Wildestraat nieuwbouw te ontwikkelen. Dit als laatste fase van een masterplan. Hoe kijken de omwonenden naar deze ontwikkeling? Wat betekent dit voor hen? En in hoeverre hebben bewoners invloed op het gehele proces? Relevante vragen om tijdig in het proces te stellen en te beantwoorden.

Een omvangrijk plan, op een nu nog braakliggend terrein, midden in een buurt. Buurtbinders is gevraagd de plannen te presenteren aan de buurt en op te halen hoe bewoners staan tegenover de plannen. Dit is geen eenmalige actie, ook is het veel meer dan alleen een ‘vinkje’. Het vergt afstemming om de buurt goed te informeren en hun advies mee te wegen in je keuzes. Buurtbinders neemt plek in aan de ontwerptafel, om al in een vroeg stadium het sociale perspectief te vertegenwoordigen. Daarnaast willen we vooral de dialoog met de belanghebbenden op gang brengen en op gang houden. Door zelf die gesprekken te voeren en ze te faciliteren met andere belanghebbenden, weten we echt wat er leeft. Wij vertalen dit naar concrete stappen in het proces, zodat de nieuwbouw ontwikkeling ook echt bijdraagt aan de leefbaarheid in de buurt.

Geen enkele omgevingsdialoog is hetzelfde. In elke fase stemmen we goed af wat is de timing is van onze volgende stap, welke vorm we daarvoor kiezen en welke rol daar bewoners wel en niet in kunnen spelen. De mate van participatie wordt dus vooraf goed overwogen.

Een goede omgevingsdialoog vergt een goede portie organisatietalent en goede communicatie. Dat kunnen wij ook, maar bovenal brengen wij scherpte en sociale focus in het proces. Stellen de kritische vraag, en dagen partijen uit om echt gecommitteerd te zijn op een breed gedragen proces.