Van overlast in de wijk naar eigenaarschap

Hoe geef je bewonersbetrokkenheid vorm binnen een veiligheidsaanpak?

Gemeente Nijmegen, Nijmegen

Soms is de aanleiding niet fraai maar ontstaan er wel mooie verbindingen tussen bewoners. Er is sprake van forse overlast in Nijmegen, de gemeente ontvangt al langere tijd signalen over onveiligheid in de wijk. Een team van professionals komt tot een aanpak, en wil hierin graag samen optrekken met omwonenden. Welke rol kunnen bewoners zelf spelen? Welke preventieve maatregelen zijn te bedenken en hoe krijgen we met elkaar weer eigenaarschap op onze eigen buurt? Buurtbinders heeft een scherp oog voor wat er zich afspeelt en hoe ieders belang en perspectief zorgvuldig moet worden afgewogen alvorens we tot actie overgaan. Buurtbinders gaat in gesprek, faciliteert en geeft vorm.

Een pluim voor alle betrokkenen. Zij laten hier zien hoe waardevol het is om altijd in dialoog te blijven, ook al schuurt het soms. En niet alleen dat, ze pakken ook gezamenlijk verantwoordelijkheid in plaats van alleen maar naar de ander te wijzen.

Tijd, zorgvuldigheid, nuance, nieuwsgierigheid en geduld creëeren (de mogelijkheid tot) wederzijds begrip en solidariteit. Wat uiteindelijk de deur open zet naar verbondenheid in een gezamenlijke strijd voor een leefbare en veilige wijk. Dat zien we in de moedige gesprekken tussen beleidsmakers en bewoners. Dit biedt perspectief.