Een project krijgt betekenis door en voor de mensen die erbij betrokken zijn. Zij bepalen wat relevant is, wat ertoe doet. We werken vanuit eigenaarschap en intrinsieke motivatie.

We opereren onafhankelijk, ook als we in opdracht werken. Een open blik, transparante communicatie en constructieve houding zijn voorwaarden voor een professioneel resultaat.

We werken bewust en bedachtzaam. Oplossingen of antwoorden zijn niet eenduidig, dus zoeken we houvast in een gezamenlijk kompas, gecreëerd met reflectie en moreel beraad.

We blijven dichtbij onszelf, begeven ons tijdens een samenwerking vaak ín de buurt of organisatie waarvoor we werken en waarderen het principe stap-voor-stap (maar houden een stevige tred).

We zoeken naar échte oplossingen. Hulpmiddelen, vaardigheden, interventies die werken. Vormen die waar mogelijk de leef- met systeemwereld verbinden. Vindingrijk en zinnig.

We zien kansen, komen in actie, dragen verantwoordelijkheid en durven risico’s te nemen. We kunnen en willen ons niet verschuilen; doen alleen dingen waar we 100% achter staan.

We hebben aandacht voor ieders per- spectief en begeven ons voor het zoeken naar oplossingen vaak in het grijze gebied. Tot iedereen zover is om met commitment en overtuiging in te stappen.


Een project krijgt betekenis door en voor de mensen die erbij betrokken zijn. Zij bepalen wat relevant is, wat ertoe doet. We werken vanuit eigenaarschap en intrinsieke motivatie.

We zoeken naar échte oplossingen. Hulpmiddelen, vaardigheden, interventies die werken. Vormen die waar mogelijk de leef- met systeemwereld verbinden. Vindingrijk en zinnig.

We opereren onafhankelijk, ook als we in opdracht werken. Een open blik, transparante communicatie en constructieve houding zijn voorwaarden voor een professioneel resultaat.

We zien kansen, komen in actie, dragen verantwoordelijkheid en durven risico’s te nemen. We kunnen en willen ons niet verschuilen; doen alleen dingen waar we 100% achter staan.

We werken bewust en bedachtzaam. Oplossingen of antwoorden zijn niet eenduidig, dus zoeken we houvast in een gezamenlijk kompas, gecreëerd met reflectie en moreel beraad.

We hebben aandacht voor ieders per- spectief en begeven ons voor het zoeken naar oplossingen vaak in het grijze gebied. Tot iedereen zover is om met commitment en overtuiging in te stappen.

We blijven dichtbij onszelf, begeven ons tijdens een samenwerking vaak ín de buurt of organisatie waarvoor we werken en waarderen het principe stap-voor-stap (maar houden een stevige tred).